Học Nhóm

Học Nhóm

Đang cập nhật

Gamin Yoon, a 17 year old student, goes to a school known to harbor future criminals. Stuck in a carnivorous environment where only the strongest survive, he struggles to get good grades to enter a 4 year university. But, will he be able to study well enough to enter university,

Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 3 ngày trước
Lượt Xem: 9393
Theo Dõi: 46
5.00/5 (8 voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!