Long Vương cuối cùng

Long Vương cuối cùng

Đang cập nhật

Trương túm ngoài ý muốn xuyên qua đến Đông Hải cũng thu hoạch được Đông Hải long châu năng lực, mà lúc này hải vực đã dần dần toàn bộ rơi vào nhân vật phản diện Nhai Tí chi thủ, thu hoạch được Long Vương chi lực trương túm lại bị yêu cầu...? Cuối cùng trương túm có thể hay không dẫn đầu Đông Hải tàn quân ( Hậu cung ) Đánh bại Nhai Tí, trùng kiến mới Long cung đâu?

Nhóm dịch: Team Kitoon
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 3 năm trước
Lượt Xem: 6725
Theo Dõi: 85
4.18/5 (22 voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!