Sư Phụ Ta Max 100 Triệu Điểm Mọi Thứ

Sư Phụ Ta Max 100 Triệu Điểm Mọi Thứ

Đang cập nhật

Nam chính vốn là một lập trình viên, nhưng lại ngoài ý muốn bất tỉnh, trùng sinh ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới, trở thành Bạch Phong phái đỉnh 100 đỉnh phong cao thủ. Hệ thống được phát triển trong suốt cuộc đời của anh ấy cũng đã đến thế giới này cùng anh ta, hãy xem Trương Đạo Lăng này có thể làm được gì ở thế giới này!

Nhóm dịch: Team 3S
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 24 giờ trước
Lượt Xem: 9425
Theo Dõi: 86
4.18/5 (17 voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!