Tạo Tác Trong Ngục Tối

Tạo Tác Trong Ngục Tối

Cổ Vật Trong Ngục Tối

Các hầm ngục hấp dẫn tâm trí con người, chúng tự mạnh lên bằng sức mạnh của những người đã chết bên trong chúng, đồng thời sử dụng mồi nhử là các tạo tác để dụ dỗ nhiều nạn nhân hơn nữa. Stetch Atelier - Người dò đường đã bị giết bởi lòng tham ngay trong hầm ngục. Nhưng anh ta đã vượt qua ngưỡng của của tử vong, và được ban tặng cơ hội sống thứ hai! Anh  bắt đầu chuyến hành trình dài của mìn...

Nhóm dịch: Team 3S
Tình Trạng: Hoàn thành
Cập Nhật: 5 ngày trước
Lượt Xem: 10505
Theo Dõi: 84
4.36/5 (22 voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!