Thái Thú Kang Jin Lee

Thái Thú Kang Jin Lee

Adminstrator Kang Jin Lee

Anh ấy có bị điên không? Hay chỉ là người tìm kiếm sự chú ý điển hình? Lee Kwang-Jin, người không hiểu sự khác biệt về con người, và Master Kwak No của anh ấy là người giúp anh ấy hiểu sự khác biệt của mọi người. Một câu chuyện nhân văn ấm áp của một sinh viên và Master của mình.

Nhóm dịch: Team 3S
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 4 năm trước
Lượt Xem: 10836
Theo Dõi: 171
4.47/5 (72 voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!