Thiếu Niên Kiếm Sư

Thiếu Niên Kiếm Sư

Kiếm Sĩ Tuổi Teen; Kiếm Sĩ Thiếu Niên

Lấy bối cảnh là tựa game VR nổi tiếng khắp thế giới "Hero Quest". Một ngày nọ, một người chơi có nickname là "Harang" bị mặc kẹt trong thế giới của game.

Nhóm dịch: Team 3S
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 6 ngày trước
Lượt Xem: 7966
Theo Dõi: 60
4.11/5 (9 voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!