Tôi thăng cấp bằng cách thưởng cho những đệ tử

Tôi thăng cấp bằng cách thưởng cho những đệ tử

Đang cập nhật

Sư phó giá hạc tây thiên, kẻ thù tìm tới môn phái làm sao bây giờ?! Thức tỉnh thụ đồ phản lợi hệ thống, nhận đồ đệ càng nhiều, lợi ích sư phó càng nhiều! Ha ha ha, các đồ nhi ngoan, mau tới đây, vi sư chưa bao giờ tàng tư!

Nhóm dịch: Team Kitoon
Tình Trạng: Đang tiến hành
Cập Nhật: 4 năm trước
Lượt Xem: 2060
Theo Dõi: 52
4.40/5 (10 voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!