Vẻ Đẹp Không Hoàn Hảo - The Tainted Half

Vẻ Đẹp Không Hoàn Hảo - The Tainted Half

Bán Hoại Xâm, Một Nửa Không Hoàn Hảo
Mẹ của Seolha đã phá huỷ khuôn mặt của nàng. Người đã luôn tìm cách từ chối nhận ân sủng mà vị Hoàng đế trao tặng: Người vợ lẽ đẹp nhất thế gian. Giờ đây, nàng ấy phải buộc chịu sự hành hạ suốt đời, nàng chỉ có thể đem hết tất cả hy vọng của mình trông cậy vào Muon, em trai song sinh của Hoàng đế. Nhưng anh ta có thực sự là người mà nàng có thể tin tưởng?
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình Trạng: Hoàn thành
Cập Nhật: 1 năm trước
Lượt Xem: 46993
Theo Dõi: 36
4.27/5 (30 voted)
Vote now
Đánh giá của bạn đối với truyện này!